yleislinja mobiili
Lukio

Kansainvälisen liiketoiminnan linja

International Business is everywhere

Kaikki liiketoiminta on tänä päivänä kansainvälistä. Kansainvälisyys onkin mukana kaikessa toiminnassamme sekä kurssien sisällöissä.  Toimintamme pohjautuu Kansainvälisen Liiketoiminnan lukion antamaan vahvaan yleissivistykseen, johon yhdistämme taloussivistyksen.  Kansainvälisen liiketoiminnan linjan suorittamisesta saa erillisen KVL-diplomin, johon sisältyy 10 taloussivistävää kurssia. Lukion vähimmäisoppimäärä on 75 kurssia, joihin linjan 10 valinnaista kurssia sisältyvät.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjan ainekokonaisuudet myynti & markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, yritysjuridiikka, johtajuus ja taloustiede tulevat tutuiksi käytännönläheisesti yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. ”Uskon, että tulevaisuudessa moniosaamisesta tulee kova sana. Ei valita itselle tiettyä ammattia, vaan eri ammattien väliset rajat tulevat häilyvämmäksi.” Lauttasaari-lehti 2.2.2017 KVL-linjalainen Jasper Nordström.

LUE LISÄÄ

Yhdistämme kauppatieteellisen teorian käytännön tekemiseen ja painotamme taidollista osaamista kaikessa tekemisessä. Teemme aktiivista yhteistyötä erityisesti Aalto-yliopiston ja Turun Kauppakorkeakoulun, muiden korkeakoulujen ja yliopistojen sekä yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa. Excursiot eri alojen yrityksiin sekä koti- että ulkomailla antavat tietoa, ideoita ja oivalluksia sekä saavat opitut asiat elämään. Koulumme laaja kielitarjonta ja kansainväliset projektit tukevat erilaisten liiketoimintaympäristöjen ymmärrystä.

Ainekokonaisuuksia käydään poikkitieteellisesti läpi yritysvierailuilla ja käytännön projekteissa. ”Oppilaat hoitivat tehtävät kohteliaasti ja hyvin. Avoimuus ja positiivinen suhtautuminen tulivat hyvin esiin. Hienoa työskennellä yhdessä tulevaisuuden tekijöiden kanssa.” Heikki Kovanen, Perheyritysten hallituksen puheenjohtaja, Kovanen Yhtiöt Oy, 21.11.2016.

Myös seuraavat teemat ovat tekemisessä jatkuvasti mukana:

Yhdessä tekeminen ja vuorovaikutustaidot
Kansainvälisyys, kulttuuri ja kielet
Yrittäjämäinen toimintatapa
Asiakasnäkökulma
Eettinen ajattelutapa

Kansainvälisen Liiketoiminnan linjalla opiskelija saa kokemuksia, jotka antavat hyvät valmiudet pohtia tulevaa suuntaa opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Käytännön näkökulmat antavat mahdollisuuden innostua uudella tavalla sekä yleis- että taloussivistävästä tiedosta tulevasta alasta riippumatta. ”Linja kiinnosti, koska perheessäni on yrittäjiä ja business-taustaa ja ala kiinnostaa. Toisaalta tässä saa kuitenkin niin monipuolisen koulutuksen, että vaikka haluaisi lähteä tämän jälkeen lääkikseen, niin sekin onnistuu. Tässä kun voi silti opiskella kaikkea.” Lauttasaari-lehti 9.3.2017 KVL-linjalainen Justus Flemming.

Erityisesti kaupalliselle alalle suuntaavat saavat linjalla hyvää esimakua tulevasta ja valmiutta tuleviin pääsykokeisiin. Muille aloille tähtäävät ja suuntaansa vielä hakevat saavat hyvän kaupallisen pohjan tukemaan muita intohimonsa alueita. ”Maailmankuvaa avartavasta lukiosta on hyötyä, vaikka ei päätyisikään bisnesuralle.” HS Ura 17.1 2016 KV-linjan opiskelija Ellen Järnefelt.

Liiketoimintalinjalla kerätään sähköinen osaamis- ja kokemusportfolio opiskelijan tueksi myöhempää opintoihin- ja työnhakua varten. Portfolion rakentaminen tukee itsetuntemusta, ja kokoaa lukion aikana kerätyt käytännön kokemukset ja kontaktit jatkossa hyödynnettävään muotoon.


”Nykypäivänä paras johtaja ei ole härkä, joka kaataa jokaisen seinän, vaan hyväsydäminen tyttö empaattisella asenteella. Näille arvoille mekin rakennamme KVL-linjaa.” Ote KVL-linjalaisen Amanda Kohmon KVL-linjan New Yorkin opintomatkan 20.-28.5.2017 blogista.

”Empatiakykyä ja uskoa itseensä. ” KVL-lukion nuoret puhuvat 2017 KVL-päivän teemasta (Lauttasaari-lehti 2.2.2017)http://www.lehtiluukku.fi/lue/lauttasaari-02.02.2017/138455.html 

”Tämän linjan vahvuus on se, että korostetaan paljon globaalia yleissivistystä ja kulttuurien tuntemusta. Olimme juuri
opintomatkalla Kiinassa, missä asuimme perheissä ja vierailimme monissa kohteissa. Se oli todella valaisevaa.”
kertoo  KV-linjan opiskelija Oskar Thewlis (HS Talous 2.6. 2016).

”Täällä Lykillä me katsomme tulevaisuuteen.”  Ylioppilaan puhe 4.6.2016 KV-linjan Satu Hynninen
http://www.lehtiluukku.fi/lue/lauttasaari-10.06.2016/111683.html

Liiketoiminnan opetus tuli lukioon. Helsingin Sanomat 2.6.2016
http://www.hs.fi/talous/a1464747635270

Bisneslukion oppilailla kovat tavoitteet: ”Haluan olla etulinjassa viemässä suomalaista osaamista ulkomaille”.
– Helsingin Sanomat Ura & Raha 17.1.2016
http://www.hs.fi/ura/a1452831766428

Lukiolaisista käydään kovaa kilpaa – opiskella voi myös bisneslukiossa. MTV3 Uutiset 26.1.2016
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/
lukiolaisista-kaydaan-kovaa-kilpaa-opiskella-voi-myos-bisneslukiossa/5707960