yleislinja mobiili

Opiskelu Lukiossa

Opintojen tuki ja opiskelijoiden hyvinvointi kuuluu koko koulun henkilökunnalle. Koulun tärkeä tehtävä on edistää opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä.

Koulussamme toimii moniammatillinen opiskelun tuen ja hyvinvoinnin ryhmä, jonka erityisenä tehtävänä on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä parantaa koulun ihmissuhteita ja yleistä viihtyvyyttä. Lukion puolella ryhmään kuuluvat rehtorit, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, kasvatusohjaaja, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Opintojen tuesta ja hyvinvoinnista huolehtivat myös ryhmänohjaajat ja aineenopettajat.

Ryhmänohjaaja (RO) on opiskelijan lähiohjaaja, joka seuraa opiskelijan opintojen etenemistä.

Opinto-ohjaajan kanssa keskustellaan ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelmista, kurssimuutoksista sekä kaikista opintoihin liittyvistä asioista.

Erityisopettaja tekee lukitestejä sekä siihen liittyviä lausuntoja ylioppilaslautakunnalle.

Koulukuraattori, kasvatusohjaaja ja psykologi auttavat koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja elämän muihin pulmiin liittyvissä huolissa.

Kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia, antaa terveysneuvontaa ja huolehtii perusrokotuksista.

 

Ajanvaraus ja yhteystiedot

Ohjausaikoja voi varata Wilma-viestillä ja puhelimitse. Opinto-ohjaajat ja kuraattori ovat paikalla joka päivä klo 9-15 ja heidän luokseen voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Opinto-ohjaaja Ville-Pekka Eerola (lukio/peruskoulu) 045 773 24551
Erityisopettaja Anri Wahlberg
Kuraattori Salla Arhinmäki-Ojanen 045 7732 4476
Psykologi Tuija Pohjola 040 669 2009
Terveydenhoitaja Tuula Helander 050 310 5604