yleislinja mobiili

Opiskelu Lukiossa

Sähköinen ylioppilastutkinto

sahkoinentutkinto

Ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi asteittain vuoteen 2019 mennessä seuraavan aikataulun mukaisesti:

Syksy 2016  arrow saksa, maantiede, filosofia
Kevät 2017  arrow ranska, yhteiskuntaoppi, psykologia
Syksy 2017  arrow toinen kotimainen kieli, uskonto (evl.,ort.), elämänkatsomustieto, terveystieto, historia
Kevät 2018  arrow englanti, espanja, italia, portugali, latina, biologia
Syksy 2018  arrow äidinkieli, suomi/ ruotsi 2. kielenä, venäjä, fysiikka, kemia, saame
Kevät 2019  arrow matematiikka

Kokelailla tulee ennen koetta olemaan mahdollisuus tutustua ympäristöön, jossa sähköiset kokeet suoritetaan. Tavoitteena on, että kokelas pystyisi harjoittelemaan koeympäristön käyttöä jo opiskelun aikana. Kokelaiden on voitava suorittaa koe omalla koneellaan. Opettajat tulevat käyttämään sähköisiä Abitti-kokeita eri kursseilla (Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä).

Koulun suositus on, että opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone ennen lukion aloittamista.
arrow
Tietokoneen vaatimukset 

Yleistä ylioppilastutkinnosta

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto koostuu vähintään neljästä kokeesta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa syventäviä ja soveltavia kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

 arrow  YO-tutkinto abi-info syksyllä 2017 kirjoittajille  

Lisätietoja YTL:n sivuilta:

 arrow  www.ylioppilastutkinto.fi