yleislinja mobiili

Opiskelu Lukiossa

Lukion tuntijakokokeilu

tuntijakokokeilu
Syksyllä 2016 aloittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua vaihtoehtoiseen tuntijakokeiluun, joka mahdollistaa valinnaisuuden opiskelijoille reaaliaineissa. Kokeilu kohdistuu 1.8.2016 ja 1.8.2017 aloittaviin opiskelijoihin. Opiskelijoille se merkitsee uusia mahdollisuuksia syventyä opinnoissa ja rakentaa polkuja jatko-opintoihin jo lukion aikana. Tuntijakokeiluun osallistuminen antaa laaja-alaisen jatko-opintokelpoisuuden.

Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia on 30 – 34 kurssia. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa yhteensä 24 valtakunnallista syventävää kurssia. Reaaliaineet on kokeilussa jaettu kahteen ryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin (biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto) ja humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin (historia, yhteiskuntaoppi, uskonto /elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia). Opiskelija valitsee kummastakin ryhmästä vähintään 9 valtakunnallista syventävää kurssia. Pakollisia ovat vain yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa /elämänkatsomustietoa, joka voi olla mikä tahansa ko. aineen kursseista, mutta suositeltavaa on valita ensimmäinen kurssi. Kokeilun valinnaisuus ei koske äidinkielen ja kirjallisuuden, kielten, matematiikan, opinto-ohjauksen, taito- ja taideaineiden eikä teema-opintoja.

LUE LISÄÄ..

Kuka tuntijakokokeilusta hyötyy?

Jos olet kiinnostunut ympäristö- ja luonnontieteistä, erityisesti fysiikasta, kemiasta ja biologiasta, hyödyt kokeilusta, koska…

arrow valinnaisuus lisääntyy
arrow humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä suoritettavien pakollisten kurssien kokonaismäärä vähenee kahdella kurssilla
ympäristö- ja luonnontieteissä suoritettavien pakollisten kurssien määrä lisääntyy kolmella, mutta voit keskittyä itseä kiinnostaviin oppiaineisiin/kursseihin
arrow valtakunnalliseen tuntijakoon verrattuna kokonaiskurssimäärä vähenee arviolta noin 5 kurssilla

Jos olet kiinnostunut ensisijaisesti humanistis-yhteiskunnallisista tieteistä, mutta aiot opiskella myös 1-2 ainetta
ympäristö-luonnontieteistä, hyödyt mahdollisesti kokeilusta, koska…

arrow valinnaisuus lisääntyy
arrow humanistis-yhteiskunnallisissa tieteistä suoritettavien pakollisten kurssien kokonaismäärä vähenee kahdella kurssilla
ympäristö- ja luonnontieteissä suoritettavien pakollisten kurssien määrä lisääntyy kolmella, mutta voit keskittyä itseä kiinnostaviin oppiaineisiin/kursseihin
arrow valtakunnalliseen tuntijakoon verrattuna kokonaiskurssimäärä vähenee arviolta 4 – 5 kurssia

Jos olet kiinnostunut erityisesti humanistis-yhteiskunnallisista tieteistä huomioi, että…

arrow ympäristö- ja luonnontieteissä suoritettavien kurssien kokonaismäärä lisääntyy kolmella kurssilla
arrow valinnaisuus lisääntyy molemmissa ryhmissä, joten voit keskittyä itseään kiinnostaviin oppiaineisiin
arrow valtakunnalliseen tuntijakoon verrattuna kokonaiskurssimäärä vähenee arviolta 1-3 kurssia