yleislinja mobiili

Yleislinja

Tiede ja tekniikkapolku

tiedejatekniikka

Tiede- ja tekniikkapolku on sinua varten, jos haluat…

arrow Ponnahduslaudan jatko-opintoihin

Tarjoamme huippuopetusta fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja matematiikassa. Mahdolliset Aalto-yliopiston Aaltonautin kurssit varmistavat sen, että luonnontieteet avautuvat kokonaisuutena ja myös käytännön kautta. Tiede- ja tekniikkapolun suorittaminen tarjoaa valmiuden teknisen alan korkeakouluopintoihin.  Opiskelijoiden suorittamat Aaltonaut-kurssit hyväksytään myöhemmissä opinnoissa Aalto-yliopistossa.

arrow Valmiuksia työelämään

Tiede- ja tekniikkapolun opintoihin sisältyy runsaasti työelämävalmiuksia. Osallistuminen Aalto-yliopiston (Aaltonaut) projektityöskentelyyn auttaa ymmärtämään eri tieteenaloja ja oppimaan innovaatiotaitoja juuri oikeassa iässä. Lukiotodistuksen lisäksi opiskelijat saavat Tiede- ja tekniikkapolun diplomin, joka osaltaan auttaa työllistymään.

arrow Innostavaa opiskelua

Yhteistyössä yritysten ja Aalto-yliopiston kanssa oppiaineiden merkitykset jatko-opinnoissa ja työelämässä avautuvat paremmin, mikä lisää motivaatiota opiskeluun. Projektityöskentelyn tarkoitus on innostaa ja opettaa sekä jatko-opinnoissa että työelämässä tuttua tapaa toimia.

tekniikkaIcons

Kurssit

Tiede- ja tekniikkapolun opiskelijat saavat diplomin kun suorittavat TT01 ja TT02 kurssit, sekä 4 vaihtoehtoista koulun soveltavaa kurssia alla olevasta listasta.

 

TIEDE- JA TEKNIIKKALINJAN POHJAKARTTA KURSSIVALINTOJEN TUEKSI

 

TT-linjan omat kurssit Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Tietotekniikka
1. vuosi TT01 MAY01 FY01 KE01 BI01 AT04
MAA02 FY02 KE02 BI02
MAA03 FY03
MAA04
MAA05
2. vuosi TT02 MAA06 FY04 KE03 (BI02) AT05
MAA07 FY05 KE04 BI03
MAA08 BI04
MAA09 FY09/KE07* KE07/FY09* BI05
MAA10 FY10/KE08* KE08/FY10* BI06/TE04*
MAA18 FY12* KE09/BI07* BI07/KE09*
3. vuosi MAA11 FY06 KE05 BI08*
MAA12 FY07 KE06
MAA13
MAA14
*merkityt kurssit järjestetään vuorovuosina

 

TT1 arrow  Johdatus tieteeseen ja tekniikkaan
Kurssilla kehitetään ymmärtämystä tieteestä ja tekniikasta mm. tutkivan oppimisen, laboratoriotyöskentelyn sekä myös tiedon käytön ja käytännön soveltamisen kautta. Opiskeluun liittyy paljon monitieteellisyyttä ja kansainvälisyyttä, yritys- ja korkeakouluvierailija sekä asiantuntijaluentoja ja opiskelu tukee jatko-opintoihin suuntautumista. Kurssi soveltuu kaikille lukion opiskelijoille, mutta on pakollinen TT-polulla opiskeleville.

TT2 arrow  Tiede ja tekniikka arjessa ja työelämässä
Kurssilla syvennetään ja vahvistetaan opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen sekä arki- ja työelämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan, yritysten, työelämän tai yhdistysten toimintaperiaatteita tieteen ja teknologian alalla ja kehittää omaa osaamistaan koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä.

KVL11 arrow  Talousmatematiikka, 

MAA21 arrow  Talousmatematiikka 2
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun ja osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeissa on talousmatematiikan osuus, joka perustuu lukion talousmatematiikan oppimäärään. Tämä kurssi on siis erittäin suositeltava kauppatieteelliseen pyrkiville.

MAA18 arrow  Tilastot ja todennäköisyys 2
Kurssi suoritetaan aikaisintaan MAA6 -kurssin jälkeen. Opiskelija syventää todennäköisyyslaskennan, talousmatematiikan ja tilastollisen päättelyn taitojaan muun muassa työelämän näkökulmasta. Kurssi on perustiedoiltaan monilla aloilla pakollinen, kuten valtiotieteellisessä, psykologiassa, lääketieteellisessä ja tilastotieteissä. Kurssi antaa pohjaa myös valintakokeisiin.

FY09/KE07 arrow  Tekniikan alan liiketoiminta
Kurssilla tutustutaan tieteen ja tekniikan alan kansainvälisiin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin. Pääset tekemään opintokäyntejä ja projektitöitä. Saat valmiuksia yhdistää tiede, käytäntö ja kaupallinen näkökulma. Kurssilla yhdistyy tiede, käytäntö ja kaupallinen näkökulma. Kurssi soveltuu kaikille kansainvälisen liiketoiminnan lukion opiskelijoille ja kurssille ei ole esitietovaatimuksia.

KE08/FY10 arrow  Teknologisesta innovaatiosta tuotteeksi
Tutustut teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi sekä pohdit liiketoiminnan kansainvälisiä säädöksiä ja ympäristönäkökulmaa. Pääset tekemään opintokäyntejä yrityksiin, teollisuuden pariin ja alan tutkimuslaitoksiin. Kurssilla voidaan tutustua teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi.

KE09/BI09 arrow  Biokemiaa
Kurssilla pääset tutustumaan laborointien ja tutkimusprojektien kautta biologian ja kemian yhteisiin aihepiireihin. Alan toimijoihin ja /tai yrityksiin tutustut vierailun muodossa tai oman tutkimusprojektin kautta.

TT04/BI6 arrow  Globaalit terveyskysymykset
Tällä kurssilla syvennämme opiskelijoiden tietoja kansainvälisistä ajankohtaisista terveysongelmista. Kurssilla painotetaan ongelmalähtöistä ja ratkaisukeskeistä oppimista, ja tiimityötaitoja. Lisäksi työskentelyssä pyritään hyödyntämään sähköisiä alustoja. Kurssin aihepiireissä nostetaan esille käsiteltyjen ongelmien kytköksiä talouteen ja liiketoimintaan. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailuja tai kutsutaan vierailijoita alan tutkimuslaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä

ATT04 arrow  Ohjelmoinnin perusteet
Kurssilla tutustutaan ohjelmoinnin yleisiin piirteisiin, ohjelmoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin, hyviin ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Kurssilla käytettävä ohjelmointikieli ilmoitetaan kurssin alussa.

ATT05 arrow  Elektroniikka ja robotiikka
Kurssilla autetaan opiskelijoita ymmärtämään teknologian rooli yhteiskunnassa sekä pohditaan omaa suhdetta teknologiaan. Opiskelija saa luovan teknologian kokemuksia ja tarjoaa yhteisöllisen toimintamallin avulla inspiroivaa teknologiakasvatusta. Kurssilla opitaan elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita ja ohjelmoinnin alkeita. Kurssilla tehdään ryhmässä harjoituksia ja kurssin lopussa projektityö.

FY09/KE07 arrow Tekniikan alan liiketoiminta
Kurssilla tutustutaan tieteen ja tekniikan alan kansainvälisiin yrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja alan toimijoihin. Päästään tekemään opintokäyntejä, projektitöitä sekä saadaan valmiuksia yhdistää tiedettä, käytäntöä ja kaupallista näkökulmaa.

FY10/KE08 arrow Teknologisesta innovaatiosta tuotteeksi
Kurssilla tutustutaan teknisen innovaation kehityskaareen keksinnöstä kaupalliseksi tuotteeksi monelta kannalta sekä pohditaan liiketoiminnan kansainvälisiä säädöksiä sekä ympäristönäkökulmaa. Päästään tekemään opintokäyntejä yrityksiin, teollisuuden pariin ja alan tutkimuslaitoksiin.

FY12  arrow  Tähtitiede
Maailmankaikkeus haltuun, ymmärrä avaruus! Yleissivistävä katsaus tähtitieteeseen: tietoa maailmankaikkeudesta ennen ja nyt, teoriassa ja havainnoiden, koulussa ja koulun ulkopuolella. Tällä kurssilla ei harrasteta vaikeaa matematiikkaa, mutta kurssin jälkeen tunnistat ehkä muutamankin tähtitaivaan kohteen ja voit hurmata tiedoillasi.

 

BI08  arrow  Kentälle
Jos metsään haluat mennä nyt… Kentälle kurssi suoritetaan biologisella tutkimusasemalla tai muussa maastokohteessa kaukana välituntikellonjen soimisesta ja pulpeteista. Kurssilla opitaan soveltamaan syventävien kurssien oppeja ja tekemään tutkimusta kenttäolosuhteissa. Kurssilla toteutetaan oma tutkimus, jonka aiheen voi valita myös maantieteeseen tai kemiaan liitteyn. Tämä kurssi tarjoaa kokemuksia, joita ei muilla kursseilla ole mahdollista kokea.